WITH YOU*TH

INFOGRAFIKA: Sexuální výchova ve školách

Podle průzkumů získávají studující informace o sexu a partnerských vztazích především na internetu a od svých vrstevnických skupin. S čím dál větší dostupností pornografie se zvyšuje také počet studujících, kteří se s ní občas nebo ve větší míře setkávají již před 15. rokem, někteří i před 10. rokem svého života. Podle průzkumu České středoškolské unie (ČSU) studující získávají nejméně informací o partnerském a sexuálním životě ve škole.

Stáhnout materiál (.pdf)