WITH YOU*TH

Infografika: Maskulinita

V každé společnosti nalezneme různé typy maskulinit. Obvykle však existuje jeden typ, který je v dané sociokulturním kontextu nadřazený ostatním typům maskulinit. Většinou se jedná o odosobnělý idealizovaný vzor mužství, se kterým jsou muži z dané společnosti srovnáváni, přestože jen minimum z nich tohoto ideálu fakticky dosáhne.

Stáhnout materiál (.pdf)