WITH YOU*TH

BOOKLET: Genderová rovnost ve vzdělávání v České republice i v zahraničí

Booklet je vynikajícím nástrojem pro všechny osoby, které hledají rychlý a srozumitelný způsob, jak se seznámit s dobrými praktikami podporujícími genderovou rovnost ve vzdělávání. Obsahuje přehled opatření, která jsou rozdělena do čtyř kategorií pro snazší orientaci všech zúčastněných stran.

① První kategorie uvádí příklady dobré praxe pro státní politiku vzdělávání, ② druhá kategorie informuje o příkladech dobré praxe pro vyučující a vedení škol, ③ třetí předkládá příklady dobré praxe pro univerzity a ④ čtvrtá představuje příklady dobré praxe pro školy a univerzity zabývající se oblastí STEM – přírodními vědami (Science), technologiemi (Technology), technikou (Engineering) a matematikou (Mathematics).

Stáhnout materiál (.pdf)