WITH YOU*TH

O projektu

Projekt With YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství je 3letý projekt, na jehož realizaci se podílejí organizace NESEHNUTÍ, GIC Nora, Česká ženská lobby a Sociologický ústav. Doba realizace projektu je od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která bude usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí.

V první fázi projektu je realizován výzkum potřeb a komunikačních strategií mladých lidí v oblasti genderové rovnosti, na jehož výsledky a šetření bude navazovat kampaň realizovaná mladými lidmi ve věku od 15 do 25 let. Závěry výzkumu budou později dostupné na stránkách tohoto projektu.

Souběžnou částí projektu je vznikající platforma pro genderově citlivé vzdělávání, která sdružuje odbornice a odborníky na GCV a také ty, kteří zabývají podporou genderové rovnosti ve vzdělávání.

V rámci projektu také vzniká mapa aktérů GCV — v budoucnu bude adresářem organizací, institucí či jednotlivců a jednotlivkyň, kteří mají v oblasti podpory genderové rovnosti odbornost či know-how.

Kontaktní osoba

Eva Colledani | eva@nesehnuti.cz