WITH YOU*TH

O NESEHNUTÍ

Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Chceme, aby lidé měli možnost přistupovat jak k sobě, tak ke svému okolí bez předsudků stereotypních a očekávání, a aby měli stejnou možnost rozvíjet své schopnosti a talenty. Vnímáme, že naši společnost tvoří široká paleta různorodých individualit. Snažíme se spoluvytvářet prostor, kde se všichni vzájemně respektují a naslouchají si.

Kontakt

NESEHNUTÍ Brno
Křížová 15, Brno
tel. 605 239 579

brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz
facebook.com/nesehnuti
instagram.com/ferajefer

podporte.nesehnuti.cz Děkujeme.