WITH YOU*TH

Výzkumná zpráva: Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.

Zpráva, kterou nyní držíte v ruce, je výstupem kvalitativního výzkumu s mladými lidmi ve věku 15–20 let, jenž byl realizován v rámci projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství. Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy vzdělávacího kurikula a dále pomocí kampaně na sociální síti Instagram cílí na posilování aktivního občanství u mladých lidí a prohloubení jejich znalostí v otázkách genderové rovnosti. Za tímto účelem byla realizována kvalitativní sonda, jejíž výstupy jsou popsány v této zprávě.

Stáhnout materiál (.pdf)