WITH YOU*TH

Infografika: Volba povolání

Volba povolání je důležitým tématem dospívání. Přestože by se mohlo zdát, že v dnešní době již nejsou téměř žádná omezení a každý a každá si může svobodně zvolit, čemu se chce v budoucnu věnovat, řada výzkumů ukazuje, že tomu tak úplně není. Dívky a chlapci si své studijní obory nevolí jen na základě svých schopností a dovedností, do této důležité životní volby vstupují výraznou měrou i genderové stereotypy o schopnostech žen a mužů a na nich založená společenská očekávání ohledně optimálního životního uplatnění.

Stáhnout materiál (.pdf)