WITH YOU*TH

Infografika: Genderově podmíněné násilí na školách

Genderově podmíněné násilí zahrnuje činy nebo hrozby sexuálního, fyzického nebo psychického násilí, k nimž dochází ve školách a v jejich okolí a které jsou páchány na základě genderových norem a stereotypů a jsou vynucovány nerovnou mocenskou dynamikou. Infografika popisuje, jaké má toto násilí důsledky a jak se mu dá předcházet.

Stáhnout materiál (.pdf)