WITH YOU*TH

Infografika: Genderově citlivé vzdělávání

Genderově citlivé vzdělávání je proces vzdělávání, během kterého vyučující reflektují genderové nerovnosti ve společnosti a uzpůsobují svou komunikaci se studujícími tak, aby nereprodukovali genderově stereotypní vzorce chování.

Stáhnout materiál (.pdf)