WITH YOU*TH

Materiály

BOOKLET: Genderová rovnost ve vzdělávání v České republice i v zahraničí

INFOGRAFIKA: Gender v tělesné výchově a sportu

Infografika: Genderově citlivé vzdělávání

Infografika: Genderově citlivý jazyk

Infografika: Genderově podmíněné násilí na školách

Infografika: Maskulinita

INFOGRAFIKA: Menstruace a výuka o ní

Infografika: Právní aspekty násilí a šikany na školách

INFOGRAFIKA: Sexualita a genderová identita ve vzdělávání

INFOGRAFIKA: Sexuální výchova ve školách

Infografika: Volba povolání

Výzkumná zpráva: Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.