WITH YOU*TH

Kdo a kde
v genderově citlivém vzdělávání

Sdružujeme aktérky a aktéry zabývající se genderově citlivým vzděláváním. Členstvo zahrnuje 42 lidí a 10 organizací.

Připojte se i vy! Napište na Kdoakde@gmail.com