WITH YOU*TH

Well-being a rovnost ve vzdělávání. Aneb aby se děti i vyučující těšili do škol.

14. listopadu proběhla konference Well-being a rovnost ve vzdělávání. Aneb aby se děti i vyučující těšili do škol.

Na konferenci se probírala témata jako mapování talentů dítěte/nestereotypní volba povolání/studijního oboru, jak dělat LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovu, jak nás v práci s žáky ovlivňují vlastní stereotypy, jak se vztahují české učebnice k nerovnostem či ukázka lekce sexuální výchovy.

5. 12. 2022