WITH YOU*TH

Soutěž Genderiáda v Sedmé generaci

Odborná konzultantka soutěže Romana Marková Volejníčková z partnerské organizace Sociologický ústav

Akademie věd ČR v rozhovoru popsala mimo jiné také přínosy soutěže:

“Když se podívám na svá středoškolská léta, tak žádná taková možnost nebyla. Existovaly jen olympiády zaměřené většinou na matiku nebo přírodní vědy. Je skvělé, že se dnes společenské vědy a humanitní obory dostávají už ke středoškolským studentům a studentkám. Získávají tak lepší představu o tom, co můžou v budoucnu studovat. Genderiáda je navíc specifická tématem rovnosti žen a mužů. Je důležité, aby se tohle téma dostávalo k mladším generacím. Může jim totiž dát nástroje, jak pojmenovat nebo řešit situace, které se jim stávají v každodenním životě. Například dívky často neví, jak se zachovat, pokud na ně někdo pokřikuje nebo je osahává. I díky projektům, jako je Genderiáda, se dozví, že se za to nemusí stydět a že by to měly s někým řešit. Soutěž dává mladým lidem nástroje, jak zpracovávat určité zkušenosti dotýkající se toho, že jsme muži nebo ženy.”

 

Celý článek si můžete přečíst zde: https://sedmagenerace.cz/u-kluku-se-stale-projevuje-tlak-na-maskulinitu/

22. 2. 2022