WITH YOU*TH

Kampaň dle představ mladých lidí? Reaguje na aktuální dění

Se skupinou mladých lidí jsme se na poslední chvíli rozhodli*y změnit zaměření kampaně z obecného tématu genderově podmíněného násilí a zacílit na aktuální téma, které rezonuje společností. Kampaň Bagatelizovat a zpochybňovat? vyzývá k nahrazení Martina Vondráška ve funkci policejního prezidenta.

https://nesehnuti.cz/bagatelizovat-a-zpochybnovat-nesehnuti-vyzyva-k-nahrazeni-martina-vondraska-ve-funkci-policejniho-prezidenta/

10. 8. 2023