WITH YOU*TH

na cestě k aktivnímu občanství

Kampaň dle představ mladých lidí? Reaguje na aktuální dění

10. 8. 2023 — Se skupinou mladých lidí jsme se na poslední chvíli rozhodli*y změnit zaměření kampaně z obecného tématu genderově podmíněného násilí a zacílit na aktuální téma, které rezonuje společností. Kampaň Bagatelizovat a zpochybňovat? vyzývá k nahrazení Martina Vondráška ve funkci policejního prezidenta. https://nesehnuti.cz/bagatelizovat-a-zpochybnovat-nesehnuti-vyzyva-k-nahrazeni-martina-vondraska-ve-funkci-policejniho-prezidenta/

Respekt a porozumění byly hlavními tématy komunitních dní

1. 7. 2023 — Hned na dvou školách rozvíjel tým projektu With Youth vztahy v komunitě. Každá škola si mohla zvolit, jaké komunitní aktivity prospějí klimatu školy nejvíce. Studující střední školy ve Stříbře si pro zlepšení vztahů v komunitě vybraliy konkrétní workshopy, díky kterým budou schopni lépe spolu komunikovat, ale také lépe rozumět sami sobě a svému prožívání. V Kloboukách jsme pracovali*y zejména na zlepšení vztahů v třídních kolektivech.